Laporan Koin Delisen Juni I 2018

No No. Toples Nama Alamat Rt/Rw  infaq 
1   UMI AMINAH    Rp                    7.000
2   HJ UMAROH    Rp                    5.000
3   IMRONAH    Rp                    6.000
4   HJ WATIAH    Rp                 23.000
5   A'OTUN    Rp                    4.000
6   USWATUN    Rp                    7.000
7   IMTICHANAH    Rp                    8.000
8   CHOLIPAH    Rp                    7.000
9   SAKDIYAH    Rp                    7.000
10   AHYAUDIN    Rp                             -
11   ISTIYOMAH    Rp                    4.000
12   YANAH    Rp                             -
13   SITI MUAWIYAH    Rp                    5.000
14   SALAMAH    Rp                    6.000
15   SURYATI    Rp                    4.000
16   SAWOH    Rp                    7.000
17   TURIYAM    Rp                    5.000
18   NUR ASIYAH    Rp                    8.000
19   ROKHIMAH    Rp                    4.000
20   YUHRIYAH    Rp                    4.000
21   SULTON     Rp                    7.600
22   SITI SUNDARIYAH    Rp                    3.500
23   TURIPAH    Rp                    3.200
24   AINIYAH    Rp                    8.000
25   SRIMANAH    Rp                    5.500
26   TUMI    Rp                    9.900
27   SULASTRI    Rp                    4.000
28   SURIYAH    Rp                    8.000
29   PONARI    Rp                    1.000
30   YANTI    Rp                    6.000
31   HAMDIYAH    Rp                    6.100
32   SAHURI    Rp                    3.500
33   MAIMUNAH    Rp                    8.000
34   INAYATI    Rp                    8.000
35   NUR HAVIA    Rp                 10.000
36   HARTI    Rp                    7.400
37   HJ SUTRIYAH    Rp                             -
38   ENI HIDAYANTI    Rp                    3.000
39   RUNTIAH    Rp                    7.000
40   ROZIQIN    Rp                    8.000
41   NUR AZIZAH    Rp                    8.000
42   ROHMI    Rp                             -
43   INDANAH    Rp                    8.000
44   PARYUMI    Rp                    3.500
45   MUAZIYAH    Rp                    3.000
46   MUNAWAROH    Rp                    5.000
47   NASEHAH    Rp                 10.000
48   YATIN    Rp                 13.000
49   MAFTUKHAH    Rp                    8.500
50   SITI FARIDAH    Rp                    3.000
51   SAMARI    Rp                    4.000
52 911 MUHTADI 02/04  Rp                 15.000
53 9249 KHOIRI 02/04  Rp                    5.000
54 9320 TAMYIS 02/04  Rp                    7.100
55 9331 UNTUNG 02/04  Rp                    5.000
56 9252 AHMAD YASIR 02/04  Rp                    5.000
57 9251 MUTAKIN 02/04  Rp                    5.000
58 9315 TOHER 02/04  Rp                    7.000
59 9309 ROSIDAH 02/04  Rp                             -
60 9347 RIPATI 02/04  Rp                    7.600
61 9254 ZAINUL TOLILLAH 02/04  Rp                    7.000
62 9304 TAMRIM 02/04  Rp                    5.000
63 9333 SULHANI 02/04  Rp                    5.100
64 9312 SAPARI 02/04  Rp                    5.000
65 9301 NUR ROHIM 02/04  Rp                    7.000
66 9332 SAROH 02/04  Rp                    9.000
67 9349 KHALIRI 02/04  Rp                    9.200
68 9298 PATIHIN 02/04  Rp                 14.000
69 9350 KHAMDAN 02/04  Rp                 10.000
70 9316 AMANAH 02/04  Rp                    7.500
71 9313 SOBIRIN 02/04  Rp                    8.500
72 9291 SARATUN 02/04  Rp                    4.000
73 9299 DIMYATI 02/04  Rp                    9.500
74 9348 HANAPI  02/04  Rp                    5.000
75 9300 NGATRIYAH 02/04  Rp                    5.000
76 9355 MIATI 02/04  Rp                 10.000
77 9306 TEGUH 02/04  Rp                    5.000
78 9307 IRHAM 02/04  Rp                 12.200
79 9314 TAUCHID 02/04  Rp                    7.600
80 9302 KHUMAIDI 02/04  Rp                    9.000
81 9246 KHASANI 02/04  Rp                    5.000
82 9354 PATKHURI 02/04  Rp                    5.200
83 9310 KHAMADIN 02/04  Rp                    6.000
84 9317 AMINI 02/04  Rp                             -
85 9258 TOHRI 02/04  Rp                    8.000
86 9250 ROZIKIN 02/04  Rp                 10.900
87 9356 SAYUDI 02/04  Rp                    7.500
88 9308 BONAIM 02/04  Rp                             -
89 9256 SARIYAH 02/04  Rp                    5.000
90 9255 MANSUR 02/04  Rp                    5.200
91 9245 ABDUL MANAF 02/04  Rp                    7.000
92 9319 KHOTIJAH 02/04  Rp                    7.100
93 9346 HALIMAH 02/04  Rp                 10.000
94 9318 MOTORI 02/04  Rp                    5.000
95   BENI LUKIYANTO 02/04  Rp                 16.500
96 9303 NASIHIN 02/04  Rp                 13.000
97   DIDIK    Rp                    7.200
      JUMLAH  Rp               634.600
Share on Google Plus

About BLOGER

0 comments:

Total Tayangan