Laporan Koin Delisen Agustus I 2018

No No. Toples Nama Alamat Rt/Rw  infaq 
1 5148 SA’ADAH    Rp                 10.000
2 5579 NAZIAH    Rp                 37.600
3   SRIAH    Rp                   8.500
4   NANIK    Rp                   5.000
5 6612 SUPARMIN    Rp                 10.000
6 5052 KHUDAEFAH    Rp                             -
7 5592 SANNAH    Rp                   4.000
8 5755 SUTIAH    Rp                             -
9 5524 SAIDA    Rp                   5.000
10 5749 SOLIHIN    Rp                             -
11 5591 H. SUKATIB    Rp                 13.000
12 5745 RIYANTI    Rp                 17.600
13 5580 RIYAH    Rp                 10.000
14 5538 BAROKAH    Rp                             -
15 5146 MUSRIPAH    Rp                             -
16 5751 MUZAIYAH    Rp                 10.000
17 5605 SITI    Rp                   5.000
18 5747 JUARIYAH    Rp                             -
19 5752 SOFA    Rp                 12.000
20 5746 FATOYAH    Rp                   9.800
21 5583 LIMUS    Rp                 10.000
22 5610 SITI ANISAH    Rp                             -
23 5740 IBU AMI    Rp                             -
24 5049 ROSI'AN    Rp                 15.000
25 5602 NGAMIRAH    Rp                   5.000
26 5609 SUTINAH    Rp                   5.000
27 5586 INDUN    Rp                             -
28 5537 WATINI    Rp                             -
29 5540 SITI UMAROH    Rp                 10.000
30 5149 MI'AH    Rp                   9.500
31 5606 TUROH    Rp                 20.000
32 5470 BUARTI    Rp                   5.000
33 6526 SUSANTI    Rp                 30.000
34 5530 RATIH    Rp                 10.000
35 911 MUHTADI 02/04  Rp                 10.000
36 9249 KHOIRI 02/04  Rp                   2.000
37 9320 TAMYIS 02/04  Rp                   6.000
38 9331 UNTUNG 02/04  Rp                   5.500
39 9252 AHMAD YASIR 02/04  Rp                   5.000
40 9251 MUTAKIN 02/04  Rp                   6.000
41 9315 TOHER 02/04  Rp                   9.500
42 9309 ROSIDAH 02/04  Rp                   6.000
43 9347 RIPATI 02/04  Rp                   5.500
44 9254 ZAINUL TOLILLAH 02/04  Rp                   5.000
45 9304 TAMRIM 02/04  Rp                   5.000
46 9333 SULHANI 02/04  Rp                   5.500
47 9312 SAPARI 02/04  Rp                   5.000
48 9301 NUR ROHIM 02/04  Rp                 10.500
49 9332 SAROH 02/04  Rp                 10.500
50 9349 KHALIRI 02/04  Rp                   6.600
51 9298 PATIHIN 02/04  Rp                 10.500
52 9350 KHAMDAN 02/04  Rp                   9.900
53 9316 AMANAH 02/04  Rp                   7.000
54 9313 SOBIRIN 02/04  Rp                   8.000
55 9291 SARATUN 02/04  Rp                   3.600
56 9299 DIMYATI 02/04  Rp                   5.000
57 9348 HANAPI  02/04  Rp                   6.600
58 9300 NGATRIYAH 02/04  Rp                             -
59 9355 MIATI 02/04  Rp                   6.500
60 9306 TEGUH 02/04  Rp                   5.000
61 9307 IRHAM 02/04  Rp                 10.000
62 9314 TAUCHID 02/04  Rp                   5.000
63 9302 KHUMAIDI 02/04  Rp                   6.000
64 9246 KHASANI 02/04  Rp                   5.500
65 9354 PATKHURI 02/04  Rp                   5.000
66 9310 KHAMADIN 02/04  Rp                   5.500
67 9317 AMINI 02/04  Rp                   5.000
68 9258 TOHRI 02/04  Rp                   8.500
69 9250 ROZIKIN 02/04  Rp                 10.000
70 9356 SAYUDI 02/04  Rp                   6.600
71 9308 BONAIM 02/04  Rp                             -
72 9256 SARIYAH 02/04  Rp                   5.000
73 9255 MANSUR 02/04  Rp                   5.000
74 9245 ABDUL MANAF 02/04  Rp                 11.100
75 9319 KHOTIJAH 02/04  Rp                   6.600
76 9346 HALIMAH 02/04  Rp                   7.000
77 9318 MOTORI 02/04  Rp                             -
78   BENI LUKIYANTO 02/04  Rp                             -
79 9303 NASIHIN 02/04  Rp                   7.500
80   DIDIK    Rp                   8.500
81 5069 ALIYAH    Rp                             -
82 5515 SULASTRI    Rp                             -
83 5045 RINI    Rp                             -
84 5247 HJ. SUTRIYAH    Rp                             -
85 5065 NAPSIYAH    Rp                   2.000
86 5047 KHOIPAH    Rp                             -
87 5062 SARKUMI    Rp                   3.200
88 5067 BURIAH    Rp                   3.000
89 5510 YANAHI    Rp                             -
90 5068 MARYATI    Rp                   7.000
91 5071 JURIAH    Rp                   7.500
92 5244 MITRIYAH    Rp                             -
93 5514 KHOEROH    Rp                             -
94   SOREP    Rp                             -
95 5042 TRIMO    Rp                             -
96 5072 URIPAH    Rp                 10.400
97 5048 SALAMAH    Rp                   6.000
98 5044 MARMUNAH    Rp                             -
99 5070 SRIMOAH    Rp                             -
100 5043 SUKRI    Rp                             -
101 5061 SUTRIYO    Rp                 13.100
102 5046 PUJI    Rp                             -
103 5040 AZI    Rp                   5.000
104 5041 AFI    Rp                   3.500
105 5063 TUKIMIN    Rp                             -
106 5250 SUNARI    Rp                   8.000
107 5037 JENAH    Rp                             -
108 5064 RIFA'I    Rp                             -
109 5101 YUHDI 4/1  Rp                 20.700
110 5081 YAMAHSARI 4/1  Rp                             -
111 5144 BONAWAR 4/1  Rp                   5.000
112 5142 NEMA 4/1  Rp                   5.000
113 5093 SAMSUDIN 4/1  Rp                             -
114 5091 YAHYA 4/1  Rp                   4.000
115 5139 SUKATRI 4/1  Rp                             -
116 5486 KURDI 4/1  Rp                 26.000
117 5483 SUMYATI 4/1  Rp                 10.000
118 5488 SALMANAH 4/1  Rp                   4.000
119 5528 SOLIYAH 4/1  Rp                   5.000
120 5596 MUSLIMAH 4/1  Rp                   5.400
121 5585 ROHANIYAH 4/1  Rp                   6.400
122 5535 MUSYAROFAH 4/1  Rp                 14.000
123 5598 TUGI 4/1  Rp                             -
124 5607 ZAKIYAH 4/1  Rp                   7.000
125 5748 MBAK MUNAH 4/1  Rp                             -
126 5584 BADRIYAH 4/1  Rp                 10.000
127 5578 YUSROFUL M 4/1  Rp                   6.000
128 5536 HERMANTO 4/1  Rp                             -
129 5588 MULASIN 4/1  Rp                             -
130 5059 JARIYAH 4/1  Rp                             -
131 5532 FATIMAH 4/1  Rp                   8.000
132 5003 NARIYAH 4/1  Rp                   8.200
133 5587 SRIAMAH 4/1  Rp                   2.500
134 5589 MUJANAH 4/1  Rp                   4.000
135 5604 ROFIATUN 4/1  Rp                   5.000
136 5140 MUSRIPAH 4/1  Rp                   5.000
137 5597 RIANAH 4/1  Rp                 10.000
138 5608 SUMIRAH 4/1  Rp                 13.400
139 5055 SOMNYAK 4/1  Rp                   5.500
140   TRI ROHMAH 4/1  Rp                             -
141 5599 ALIYAH 4/1  Rp                 29.900
142 5522 CASMIATI 4/1  Rp                             -
143 5050 MUSRIYAH 4/1  Rp                   5.000
144 5611 NAH 4/1  Rp                 23.000
145 5151 NAIMAH 4/1  Rp                 13.400
146 5527 SOFIYANTI 4/1  Rp                             -
147 5735 YATI 4/1  Rp                   9.500
148 5533 PUNIRAH 4/1  Rp                   5.400
149 5129 MUFYIL IBAD 2/1  Rp                   7.200
150 5116 MUSTAIN 2/1  Rp                 27.100
151 5088 HASAN 2/1  Rp                   9.600
152 5113 BADRUN 2/1  Rp                 10.000
153 5075 DALALI 2/1  Rp                             -
154 5481 ROMLAH 2/1  Rp                   5.000
155 5095 SITI ROAYAH 2/1  Rp                             -
156 5490 MAWARDI 2/1  Rp                   4.000
157 5090 SLAMET GUNAWAN 2/1  Rp                   6.000
158 5107 SUBAIDAH 2/1  Rp                             -
159 5115 PURYONO 2/1  Rp                   8.000
160 5143 MASRUR 2/1  Rp                 45.000
161 5132 JUWAHIR 2/1  Rp                             -
162 5103 PURYADI 2/1  Rp                             -
163 5114 MUSYONO 2/1  Rp                   8.000
164 5491 SUTIKNO 2/1  Rp                   7.000
165 5106 DARSONO 2/1  Rp                   7.500
166 5018 JUNAIDI 2/1  Rp                   5.000
167 5484 DAHLAN 2/1  Rp                   5.000
168 5099 TASMIR 2/1  Rp                   5.000
169 5104 YASKUR 2/1  Rp                   7.000
170 5126 KHAFIDZIN 2/1  Rp                   4.400
171 5136 FAQIH 2/1  Rp                 10.000
172 5110 ROHIM 2/1  Rp                 10.000
173 5119 SANAH 2/1  Rp                 15.000
174 5074 QO’IMUN 2/1  Rp                             -
175 5577 NURUDIN 2/1  Rp                 11.500
176 5534 H.BUKHORI 2/1  Rp                             -
177 5089 GHOZALI 2/1  Rp                             -
178 5082 MISLAM 2/1  Rp                   5.000
179 5079 EKO SUPRIYANTO 2/1  Rp                             -
180 5076 KY. WAHYUDIN 2/1  Rp                 11.300
181 5747 FAISAL 2/1  Rp                             -
182 5734 NUR KHOLIS 2/1  Rp                             -
183 5737 GUNAWAN 2/1  Rp                             -
184   SUYONO 2/1  Rp                 10.300
185   MUNAWAROH 2/1  Rp                 11.500
186   MUHAMAD FUAD 2/1  Rp                             -
187   MUNTARI 2/1  Rp                             -
188   ATMINAH 2/1  Rp                 10.000
189   ARIFIN 2/1  Rp                             -
190   TAU'ID 2/1  Rp                             -
Share on Google Plus

About BLOGER

0 comments:

Total Tayangan