Laporan Koin Nu Delisen November I 2018

No No. Toples Nama Alamat Rt/Rw  infaq 
1 911 MUHTADI 02/04  Rp                 10.000
2 9249 KHOIRI 02/04  Rp                   4.000
3 9320 TAMYIS 02/04  Rp                   5.000
4 9331 UNTUNG 02/04  Rp                   5.000
5 9252 AHMAD YASIR 02/04  Rp                   5.000
6 9251 MUTAKIN 02/04  Rp                             -
7 9315 TOHER 02/04  Rp                   5.000
8 9309 ROSIDAH 02/04  Rp                             -
9 9347 RIPATI 02/04  Rp                   8.500
10 9254 ZAINUL TOLILLAH 02/04  Rp                   5.000
11 9304 TAMRIM 02/04  Rp                             -
12 9333 SULHANI 02/04  Rp                   7.500
13 9312 SAPARI 02/04  Rp                   5.000
14 9301 NUR ROHIM 02/04  Rp                   6.000
15 9332 SAROH 02/04  Rp                   4.000
16 9349 KHALIRI 02/04  Rp                   5.000
17 9298 PATIHIN 02/04  Rp                             -
18 9350 KHAMDAN 02/04  Rp                   8.300
19 9316 AMANAH 02/04  Rp                   6.000
20 9313 SOBIRIN 02/04  Rp                   8.000
21 9291 SARATUN 02/04  Rp                   5.000
22 9299 DIMYATI 02/04  Rp                   5.000
23 9348 HANAPI  02/04  Rp                   5.600
24 9300 NGATRIYAH 02/04  Rp                   3.000
25 9355 MIATI 02/04  Rp                             -
26 9306 TEGUH 02/04  Rp                   5.000
27 9307 IRHAM 02/04  Rp                   6.900
28 9314 TAUCHID 02/04  Rp                   4.000
29 9302 KHUMAIDI 02/04  Rp                   5.000
30 9246 KHASANI 02/04  Rp                   5.000
31 9354 PATKHURI 02/04  Rp                   5.000
32 9310 KHAMADIN 02/04  Rp                   5.000
33 9317 AMINI 02/04  Rp                   2.500
34 9258 TOHRI 02/04  Rp                 11.500
35 9250 ROZIKIN 02/04  Rp                   6.500
36 9356 SAYUDI 02/04  Rp                   5.500
37 9308 BONAIM 02/04  Rp                             -
38 9256 SARIYAH 02/04  Rp                   5.000
39 9255 MANSUR 02/04  Rp                   5.500
40 9245 ABDUL MANAF 02/04  Rp                   6.600
41 9319 KHOTIJAH 02/04  Rp                 14.000
42 9346 HALIMAH 02/04  Rp                   5.000
43 9318 MOTORI 02/04  Rp                   5.000
44   BENI LUKIYANTO 02/04  Rp                   5.000
45 9303 NASIHIN 02/04  Rp                             -
46   DIDIK    Rp                   7.000
47   UMI AMINAH    Rp                   4.500
48   HJ UMAROH    Rp                             -
49   IMRONAH    Rp                   4.000
50   HJ WATIAH    Rp                             -
51   A'OTUN    Rp                   3.000
52   USWATUN    Rp                   6.000
53   IMTICHANAH    Rp                   8.000
54   CHOLIPAH    Rp                   7.000
55   SAKDIYAH    Rp                   8.000
56   AHYAUDIN    Rp                             -
57   ISTIYOMAH    Rp                   2.000
58   YANAH    Rp                   3.500
59   SITI MUAWIYAH    Rp                   3.000
60   SALAMAH    Rp                   2.500
61   SURYATI    Rp                   3.000
62   SAWOH    Rp                   3.000
63   TURIYAM    Rp                   4.000
64   NUR ASIYAH    Rp                             -
65   ROKHIMAH    Rp                   5.000
66   YUHRIYAH    Rp                             -
67   SULTON     Rp                   5.000
68   SITI SUNDARIYAH    Rp                   1.300
69   TURIPAH    Rp                   3.000
70   AINIYAH    Rp                   6.000
71   SRIMANAH    Rp                   3.000
72   TUMI    Rp                   8.000
73   SULASTRI    Rp                   3.000
74   SURIYAH    Rp                   4.000
75   PONARI    Rp                   1.500
76   YANTI    Rp                   3.000
77   HAMDIYAH    Rp                   3.500
78   SAHURI    Rp                   4.000
79   MAIMUNAH    Rp                   8.000
80   INAYATI    Rp                 10.000
81   NUR HAVIA    Rp                   8.000
82   HARTI    Rp                   6.000
83   HJ SUTRIYAH    Rp                             -
84   ENI HIDAYANTI    Rp                             -
85   RUNTIAH    Rp                   8.000
86   ROZIQIN    Rp                   4.000
87   NUR AZIZAH    Rp                   4.500
88   ROHMI    Rp                             -
89   INDANAH    Rp                   5.000
90   PARYUMI    Rp                   3.500
91   MUAZIYAH    Rp                   4.000
92   MUNAWAROH    Rp                   3.000
93   NASEHAH    Rp                   8.000
94   YATIN    Rp                   6.000
95   MAFTUKHAH    Rp                   5.500
96   SITI FARIDAH    Rp                   2.000
97   SAMARI    Rp                             -
98   MUHDHORI    Rp                             -
Share on Google Plus

About BLOGER

0 comments:

Total Tayangan