Laporan Koin Nu Sukorejo Januari I 2019

No. Toples Nama Alamat RT/RW  infaq 
315 NUR ROZIQIN 02/02  Rp                   8.000
317 ABDUL HADI 02/02  Rp                   6.000
321 MUJAHIDIN 02/02  Rp                   7.000
327 WAHYUDIN 02/02  Rp                   8.800
323 NUR AFANDI 02/02  Rp                   5.700
318 MUNDAKIR 02/02  Rp                   4.500
316 SUYUTI 02/02  Rp                 13.300
313 MUKMININ 02/02  Rp                   5.000
245 H. TAHRIR 02/02  Rp                             -
322 JUMIRAH 02/02  Rp                             -
326 ABDUL MUKTI 02/02  Rp                 12.000
330 SUWARDI 02/02  Rp                   6.400
325 AMINUDIN 02/02  Rp                   5.000
329 MU’ATIB 02/02  Rp                   7.600
332 MAWARDI 02/02  Rp                   5.000
336 MAHMUDI 02/02  Rp                   7.000
334 SAMSUDIN 02/02  Rp                 10.000
328 SHOLIKHIN 02/02  Rp                   6.000
335 SUROSO 02/02  Rp                   5.000
333 MUHTAROM 02/02  Rp                   7.300
331 NUR KHASANI 02/02  Rp                   9.700
251 UHAIRIYAH 02/02  Rp                 13.100
243 MAHFUD 02/02  Rp                 10.000
242 SODIQIN 02/02  Rp                   5.000
246 LUKMAN ARIF 02/02  Rp                   7.500
244 NASORI 02/02  Rp                   6.700
320 SABIT 02/02  Rp                   7.500
252 BISRI 02/02  Rp                   7.600
247 JAMBURI 02/02  Rp                             -
324 SISWOYO 02/02  Rp                   5.000
249 NANDHIN 02/02  Rp                             -
254 NASRUDIN 02/02  Rp                   6.600
260 SA’RONI 02/02  Rp                   2.200
257 SA’UMI 02/02  Rp                   5.000
314 ANGSOR 02/02  Rp                   5.000
261 SHOLIKHIN (IS) 02/02  Rp                 10.000
253 BAMBANG SUGIARTO 02/02  Rp                 11.000
256 MURTADHO 02/02  Rp                 10.000
264 SARNITI 02/02  Rp                   6.000
176 TUGIRI 01/02  Rp                   3.500
170 SUMARI 01/02  Rp                             -
169 DANURI 01/02  Rp                   4.500
171 SUTRISNO 01/02  Rp                             -
174 NARIYO 01/02  Rp                   9.000
173 NUR  ROKHIM 01/02  Rp                   7.300
177 NUR  FATONI 01/02  Rp                             -
259 SA’EH 01/02  Rp                   4.000
175 SHOLIKHIN 01/02  Rp                   6.000
172 SUPRIYANTO 01/02  Rp                   8.000
180 SLAMET ISKANDAR 01/02  Rp                             -
179 MURSIDIN 01/02  Rp                             -
178 SUBARI 01/02  Rp                   6.500
166 RIYANTO 01/02  Rp                 16.200
168 BONTARI 01/02  Rp                   4.000
158 NGATINI 01/02  Rp                             -
164 AHMAD BAROKAH 01/02  Rp                             -
157 NUR  KHOLIS 01/02  Rp                             -
159 BUDIONO 01/02  Rp                             -
167 ASRO 01/02  Rp                   5.000
160 DA’AN 01/02  Rp                             -
163 SLAMET (NIAH) 01/02  Rp                   8.600
162 NUR  AMIN 01/02  Rp                 20.000
161 PURWATI 01/02  Rp                             -
255 ABRORI 01/02  Rp                   7.000
263 BADRIYAH 01/02  Rp                   4.000
262 SARIATI 01/02  Rp                 10.000
241 ABDUL WAHID 01/02  Rp                 11.000
319 MUNDOR 01/02  Rp                             -
258 A.SAKUR 01/02  Rp                   6.100
161 MANISAH    Rp                             -
273 MUJIYAT    Rp                 17.300
265 SISWANTO    Rp                 10.000
266 HARTANI    Rp                             -
  KHOLIL    Rp                   5.000
274 SAHARI    Rp                             -
283 JAWAHIR    Rp                             -
287 SUTINI    Rp                   4.500
277 MINDO    Rp                             -
  JURI    Rp                             -
278 MUNTA    Rp                             -
284 AMIN SUBKHAN    Rp                   5.000
208 AMANAH 03/02  Rp                   5.000
216 PARNI 03/02  Rp                             -
213 BONALEM 03/02  Rp                   7.000
211 ZAMRONI 03/02  Rp                             -
206 NUR KHAMID 03/02  Rp                   6.000
210 GUNTORO 03/02  Rp                             -
224 SHOLEHAH 03/02  Rp                 12.500
217 ABRORI 03/02  Rp                             -
225 MARDIYAH 03/02  Rp                   5.000
223 SYAHID 03/02  Rp                 10.000
221 KASMAD 03/02  Rp                   6.000
226 ERFAN 03/02  Rp                             -
222 A.MANAF 03/02  Rp                 10.000
228 FAHRUDIN 03/02  Rp                   5.500
220 A.SHOFA 03/02  Rp                 20.100
227 MASHITOH 03/02  Rp                             -
210 NGADI 03/02  Rp                   7.000
214 KHOIRUDIN 03/02  Rp                 10.000
215 BASYARI 03/02  Rp                             -
209 SHOBIRIN 03/02  Rp                   5.000
207 A.ROHMAN 03/02  Rp                             -
205 THOHAR 03/02  Rp                   7.000
219 A.JALIL 03/02  Rp                             -
218 SAMSUDIN 03/02  Rp                 18.500
137 H.MUSLIKHUN 04/02  Rp                 10.000
133 ROFI’I 04/02  Rp                   8.200
135 SOBRI 04/02  Rp                   9.000
141 H.SA’AT 04/02  Rp                 16.700
138 MASUDAH 04/02  Rp                 12.000
134 FAHULUDIN 04/02  Rp                 10.000
36 MUSTAQIM 04/02  Rp                 10.000
182 MUJAHIDIN 04/02  Rp                 10.500
184 MUSBIHIN 04/02  Rp                   5.000
248 A.SYAFIK 04/02  Rp                 15.000
190 KUWAT SYAFI’I 04/02  Rp                             -
185 ALI FUDIN 04/02  Rp                   7.000
188 LUKMAN KHAKIM 04/02  Rp                             -
250 SAEFUDIN 04/02  Rp                   6.500
191 SUNDAKIR 04/02  Rp                 20.000
186 MUNTARNI 04/02  Rp                   5.000
192 SAERI 04/02  Rp                   8.000
181 SA’ID 04/02  Rp                   8.600
183 NUR RODIN 04/02  Rp                             -
139 FATIHIN 04/02  Rp                   5.000
140 NUR KHOLISIN 04/02  Rp                 10.000
143 BAREROH 04/02  Rp                             -
187 NUR YASIN 04/02  Rp                   5.000
189 A.HADI 04/02  Rp                   5.600
144 A.MANAF 04/02  Rp                             -
142 FITA M. 04/02  Rp                 15.000
193 IHWAN    Rp                 20.000
149 HANAFI    Rp                 10.000
197 ROMADHON    Rp                             -
147 MUHAIMIN    Rp                 15.000
196 NUR ROHIM    Rp                   5.000
153 YOHI SONURO    Rp                   7.500
150 KIP YANTO    Rp                   5.200
156 NUR HOZIN    Rp                   5.000
199 TAHMUDI    Rp                   6.000
198 SHOLIKHAH    Rp                             -
202 NUR KHOLIS    Rp                 10.000
195 ZAENAL ABIDIN    Rp                   5.000
201 KHUMAEDI    Rp                 11.400
203 SUBAIDI    Rp                   5.000
194 ALI MUJIB    Rp                 12.000
288 SO'IMAH    Rp                             -
280 BASIR    Rp                 69.500
279 ANDI    Rp                   8.000
200 BAHRUL ULUM    Rp                   6.000
204 BADRUDIN    Rp                 10.000
132 SAIMAN    Rp                             -
145 WAHYUDI    Rp                             -
231 AMIN SAKAJI    Rp                   8.000
237 ROHMADI    Rp                             -
121 BONASIR    Rp                             -
130 ABDUL BASIT    Rp                             -
126 SUMARI    Rp                   5.000
229 ILYAS    Rp                   6.500
234 DIYONO    Rp                 12.900
235 SUMYATI    Rp                   5.000
239 UNTUNG JARI    Rp                   5.000
238 BOHAI ROMI    Rp                             -
129 SUGKOWO     Rp                   5.000
127 AMIN NASIR    Rp                   5.000
232 SODIQIN     Rp                             -
128 SANTOSO    Rp                   5.000
131 SUKRON    Rp                             -
123 SEHA BUDIN    Rp                             -
122 ROSIDIN    Rp                   5.000
233 NUR CAHYO    Rp                 10.000
236 MASRUHiN    Rp                   5.000
124 DARWATI    Rp                 10.000
240 TAMPISAH    Rp                             -
271 SHOLIHIN (IM)    Rp                   5.000
9452 HARNO    Rp                   4.000
7457 SUMIATI 01/01  Rp                   5.000
7460 ROMLAH 01/01  Rp                   5.000
7459 SOPIYAH 01/01  Rp                   5.000
7456 AROFAH 01/01  Rp                   2.000
7782 SARMAH 01/01  Rp                   2.000
  HATI SETIAWATI 01/01  Rp                   3.000
7455 UZLIFATUL JANAH 01/01  Rp                   3.300
7784 SUREP 01/01  Rp                   1.500
7454 MARWIYAH 01/01  Rp                   5.000
7777 SARIPAH 01/01  Rp                 10.000
7783 TINA 01/01  Rp                   4.000
7781 ISAH 01/01  Rp                   4.000
7778 ATIK 01/01  Rp                   5.000
7779 SOLATI 01/01  Rp                   2.000
7776 WATI 01/01  Rp                   4.000
7452 INDANAH 01/01  Rp                   3.000
7780 ASIH 01/01  Rp                   5.000
7773 PINTIYAH 01/01  Rp                   5.000
7764 MUSRNIANA 01/01  Rp                   4.000
7772 YANTI 01/01  Rp                   5.000
7768 SAKDIYAH 01/01  Rp                   3.500
7766 RUMINI 01/01  Rp                   3.000
7767 ASPIYAH 01/01  Rp                             -
7771 WINARSIH 01/01  Rp                   4.000
7765 NUR AZIZAH 01/01  Rp                   5.000
7770 JANATIN 01/01  Rp                 10.000
7762 MANITI 01/01  Rp                   4.000
8032 AZIZAH 01/01  Rp                   5.000
7451 BU NARTI 01/01  Rp                   6.000
7763 SA'ATI 01/01  Rp                   5.000
7774 SIPON 01/01  Rp                   2.000
7453 CASLIMAH 01/01  Rp                   2.500
8031 MUDRIKAH 01/01  Rp                   1.500
8030 KHOTIMAH 01/01  Rp                   5.000
7449 MISTIATUN 01/01  Rp                   5.000
8628 ISMANAH 01/01  Rp                   3.000
8037 KOPIPAH 01/01  Rp                   2.500
7450 KOIMAH 01/01  Rp                   2.000
8026 NUR AROPAH 01/01  Rp                   8.500
7496 NUR HAYATI 01/01  Rp                   4.000
8025 DAIROH 01/01  Rp                   5.000
8029 ROHANAH 01/01  Rp                   8.000
8036 ANIK 01/01  Rp                   3.000
7494 NASEHAH 01/01  Rp                   5.000
7495 MARFUATUN 01/01  Rp                   2.200
7493 MUTOHAROH 01/01  Rp                             -
8033 IDA 01/01  Rp                 14.700
8034 MISIMAH 01/01  Rp                             -
7761 YOYOK 01/01  Rp                   3.500
7769 KHORIROH 01/01  Rp                   2.000
8035 NURYATIN 01/01  Rp                   3.000
7775 BU BIDAN ANIS 01/01  Rp                 15.000
Share on Google Plus

About BLOGER

0 comments:

Total Tayangan