Laporan Koin Nu Sukorejo Febuari I 2019

No. Toples Nama Alamat RT/RW  infaq 
315 NUR ROZIQIN 02/02  Rp                   8.000
317 ABDUL HADI 02/02  Rp                 10.000
321 MUJAHIDIN 02/02  Rp                   6.000
327 WAHYUDIN 02/02  Rp                   5.600
323 NUR AFANDI 02/02  Rp                   6.000
318 MUNDAKIR 02/02  Rp                             -
316 SUYUTI 02/02  Rp                 10.000
313 MUKMININ 02/02  Rp                             -
245 H. TAHRIR 02/02  Rp                 10.000
322 JUMIRAH 02/02  Rp                             -
326 ABDUL MUKTI 02/02  Rp                 14.500
330 SUWARDI 02/02  Rp                   9.300
325 AMINUDIN 02/02  Rp                   5.000
329 MU’ATIB 02/02  Rp                   5.000
332 MAWARDI 02/02  Rp                   2.500
336 MAHMUDI 02/02  Rp                 10.000
334 SAMSUDIN 02/02  Rp                             -
328 SHOLIKHIN 02/02  Rp                 10.000
335 SUROSO 02/02  Rp                   5.000
333 MUHTAROM 02/02  Rp                   6.000
331 NUR KHASANI 02/02  Rp                   3.500
251 UHAIRIYAH 02/02  Rp                 15.100
243 MAHFUD 02/02  Rp                 10.000
242 SODIQIN 02/02  Rp                   5.000
246 LUKMAN ARIF 02/02  Rp                   7.000
244 NASORI 02/02  Rp                   7.500
320 SABIT 02/02  Rp                   3.400
252 BISRI 02/02  Rp                   6.500
247 JAMBURI 02/02  Rp                             -
324 SISWOYO 02/02  Rp                             -
249 NANDHIN 02/02  Rp                             -
254 NASRUDIN 02/02  Rp                   5.200
260 SA’RONI 02/02  Rp                       500
257 SA’UMI 02/02  Rp                   3.000
314 ANGSOR 02/02  Rp                             -
261 SHOLIKHIN (IS) 02/02  Rp                 20.000
253 BAMBANG SUGIARTO 02/02  Rp                 10.000
256 MURTADHO 02/02  Rp                   5.000
264 SARNITI 02/02  Rp                   5.800
176 TUGIRI 01/02  Rp                   5.000
170 SUMARI 01/02  Rp                             -
169 DANURI 01/02  Rp                             -
171 SUTRISNO 01/02  Rp                             -
174 NARIYO 01/02  Rp                   5.900
173 NUR  ROKHIM 01/02  Rp                   8.000
177 NUR  FATONI 01/02  Rp                 13.900
259 SA’EH 01/02  Rp                             -
175 SHOLIKHIN 01/02  Rp                   7.500
172 SUPRIYANTO 01/02  Rp                             -
180 SLAMET ISKANDAR 01/02  Rp                             -
179 MURSIDIN 01/02  Rp                   7.000
178 SUBARI 01/02  Rp                             -
166 RIYANTO 01/02  Rp                             -
168 BONTARI 01/02  Rp                   3.000
158 NGATINI 01/02  Rp                             -
164 AHMAD BAROKAH 01/02  Rp                             -
157 NUR  KHOLIS 01/02  Rp                   7.000
159 BUDIONO 01/02  Rp                             -
167 ASRO 01/02  Rp                   7.000
160 DA’AN 01/02  Rp                   4.000
163 SLAMET (NIAH) 01/02  Rp                   6.400
162 NUR  AMIN 01/02  Rp                 21.000
161 PURWATI 01/02  Rp                 10.000
255 ABRORI 01/02  Rp                   7.500
263 BADRIYAH 01/02  Rp                   6.000
262 SARIATI 01/02  Rp                             -
241 ABDUL WAHID 01/02  Rp                 10.000
319 MUNDOR 01/02  Rp                             -
258 A.SAKUR 01/02  Rp                   6.000
161 MANISAH    Rp                             -
273 MUJIYAT    Rp                 17.900
265 SISWANTO    Rp                 10.000
266 HARTANI    Rp                             -
  KHOLIL    Rp                             -
274 SAHARI    Rp                   5.000
283 JAWAHIR    Rp                             -
287 SUTINI    Rp                   4.000
277 MINDO    Rp                   5.000
  JURI    Rp                             -
278 MUNTA    Rp                 20.000
284 AMIN SUBKHAN    Rp                             -
208 AMANAH 03/02  Rp                   7.000
216 PARNI 03/02  Rp                             -
213 BONALEM 03/02  Rp                   7.700
211 ZAMRONI 03/02  Rp                             -
206 NUR KHAMID 03/02  Rp                   5.000
210 GUNTORO 03/02  Rp                 10.300
224 SHOLEHAH 03/02  Rp                 10.000
217 ABRORI 03/02  Rp                 11.000
225 MARDIYAH 03/02  Rp                             -
223 SYAHID 03/02  Rp                             -
221 KASMAD 03/02  Rp                   5.000
226 ERFAN 03/02  Rp                 11.400
222 A.MANAF 03/02  Rp                             -
228 FAHRUDIN 03/02  Rp                   9.000
220 A.SHOFA 03/02  Rp                 18.100
227 MASHITOH 03/02  Rp                   3.000
210 NGADI 03/02  Rp                             -
214 KHOIRUDIN 03/02  Rp                 12.000
215 BASYARI 03/02  Rp                   5.000
209 SHOBIRIN 03/02  Rp                   5.000
207 A.ROHMAN 03/02  Rp                             -
205 THOHAR 03/02  Rp                 10.000
219 A.JALIL 03/02  Rp                   7.000
218 SAMSUDIN 03/02  Rp                 21.700
137 H.MUSLIKHUN 04/02  Rp                 10.000
133 ROFI’I 04/02  Rp                   4.600
135 SOBRI 04/02  Rp                 11.000
141 H.SA’AT 04/02  Rp                 29.000
138 MASUDAH 04/02  Rp                 10.000
134 FAHULUDIN 04/02  Rp                 10.000
36 MUSTAQIM 04/02  Rp                   7.000
182 MUJAHIDIN 04/02  Rp                 11.000
184 MUSBIHIN 04/02  Rp                   5.000
248 A.SYAFIK 04/02  Rp                 10.000
190 KUWAT SYAFI’I 04/02  Rp                             -
185 ALI FUDIN 04/02  Rp                   7.000
188 LUKMAN KHAKIM 04/02  Rp                             -
250 SAEFUDIN 04/02  Rp                   1.700
191 SUNDAKIR 04/02  Rp                             -
186 MUNTARNI 04/02  Rp                   5.000
192 SAERI 04/02  Rp                             -
181 SA’ID 04/02  Rp                 11.500
183 NUR RODIN 04/02  Rp                   6.000
139 FATIHIN 04/02  Rp                   5.000
140 NUR KHOLISIN 04/02  Rp                 10.000
143 BAREROH 04/02  Rp                             -
187 NUR YASIN 04/02  Rp                             -
189 A.HADI 04/02  Rp                   6.100
144 A.MANAF 04/02  Rp                             -
142 FITA M. 04/02  Rp                 17.800
193 IHWAN    Rp                 10.000
149 HANAFI    Rp                 10.000
197 ROMADHON    Rp                             -
147 MUHAIMIN    Rp                 15.000
196 NUR ROHIM    Rp                   5.000
153 YOHI SONURO    Rp                   5.000
150 KIP YANTO    Rp                   5.000
156 NUR HOZIN    Rp                   5.000
199 TAHMUDI    Rp                   6.000
198 SHOLIKHAH    Rp                   2.000
202 NUR KHOLIS    Rp                 10.000
195 ZAENAL ABIDIN    Rp                   5.000
201 KHUMAEDI    Rp                 10.000
203 SUBAIDI    Rp                   5.000
194 ALI MUJIB    Rp                 12.000
288 SO'IMAH    Rp                             -
280 BASIR    Rp                 99.700
279 ANDI    Rp                   7.000
200 BAHRUL ULUM    Rp                   7.500
204 BADRUDIN    Rp                 10.000
132 SAIMAN    Rp                   5.000
145 WAHYUDI    Rp                             -
231 AMIN SAKAJI    Rp                 10.000
237 ROHMADI    Rp                             -
121 BONASIR    Rp                             -
130 ABDUL BASIT    Rp                   5.000
126 SUMARI    Rp                   5.000
229 ILYAS    Rp                             -
234 DIYONO    Rp                   8.500
235 SUMYATI    Rp                             -
239 UNTUNG JARI    Rp                   5.000
238 BOHAI ROMI    Rp                             -
129 SUGKOWO     Rp                   5.000
127 AMIN NASIR    Rp                             -
232 SODIQIN     Rp                   2.000
128 SANTOSO    Rp                             -
131 SUKRON    Rp                   9.000
123 SEHA BUDIN    Rp                             -
122 ROSIDIN    Rp                   5.000
233 NUR CAHYO    Rp                 10.000
236 MASRUHiN    Rp                             -
124 DARWATI    Rp                             -
240 TAMPISAH    Rp                             -
271 SHOLIHIN (IM)    Rp                   5.000
9452 HARNO    Rp                   3.500
7457 SUMIATI 01/01  Rp                   5.000
7460 ROMLAH 01/01  Rp                   5.000
7459 SOPIYAH 01/01  Rp                   3.000
7456 AROFAH 01/01  Rp                   2.000
7782 SRI 01/01  Rp                   3.000
  HATI SETIAWATI 01/01  Rp                   2.000
7455 UZLIFATUL JANAH 01/01  Rp                   4.500
7784 SUREP 01/01  Rp                             -
7454 MARWIYAH 01/01  Rp                   4.000
7777 SARIPAH 01/01  Rp                 12.000
7783 TINA 01/01  Rp                   4.000
7781 ISAH 01/01  Rp                   4.000
7778 ATIK 01/01  Rp                   5.000
7779 SOLATI 01/01  Rp                             -
7776 WATI 01/01  Rp                   5.000
7452 INDANAH 01/01  Rp                   4.000
7780 ASIH 01/01  Rp                   5.000
7773 PINTIYAH 01/01  Rp                   5.000
7764 MUSRNIANA 01/01  Rp                   3.400
7772 YANTI 01/01  Rp                   4.000
7768 SAKDIYAH 01/01  Rp                   4.000
7766 RUMINI 01/01  Rp                   3.000
7767 ASPIYAH 01/01  Rp                             -
7771 WININGSIH 01/01  Rp                   4.000
7765 NUR AZIZAH 01/01  Rp                   5.000
7770 JANATIN 01/01  Rp                   5.000
7762 MANITI 01/01  Rp                   2.000
8032 AZIZAH 01/01  Rp                   5.000
7451 BU NARTI 01/01  Rp                   5.000
7763 SA'ATI 01/01  Rp                   2.000
7774 SIPON 01/01  Rp                   1.000
7453 CASLIMAH 01/01  Rp                   3.000
8031 MUDRIKAH 01/01  Rp                   3.500
8030 KHOTIMAH 01/01  Rp                   2.000
7449 MISTIATUN 01/01  Rp                   4.000
8628 ISMANAH 01/01  Rp                   3.000
8037 KOPIPAH 01/01  Rp                   5.000
7450 KOIMAH 01/01  Rp                   5.000
8026 NUR AROPAH 01/01  Rp                 12.500
7496 NUR HAYATI 01/01  Rp                   4.000
8025 DAIROH 01/01  Rp                   2.000
8029 ROHANAH 01/01  Rp                   6.000
8036 ANIK 01/01  Rp                             -
7494 NASEHAH 01/01  Rp                   3.000
7495 MARFUATUN 01/01  Rp                   5.500
7493 MUTOHAROH 01/01  Rp                   4.000
8033 IDA 01/01  Rp                   7.000
8034 MISIMAH 01/01  Rp                             -
7761 YOYOK 01/01  Rp                   4.000
7769 KHORIROH 01/01  Rp                             -
8035 NURYATIN 01/01  Rp                   3.000
7775 BU BIDAN ANIS 01/01  Rp                 20.000
7690 TURAH IANAH 06/01  Rp                   4.000
7697 ROWIYAH 06/01  Rp                             -
7695 ZAENATON 06/01  Rp                   3.500
7698 KOMARIYAH 06/01  Rp                   4.000
7691 KHUSNUL KHOTIMAH 06/01  Rp                   6.000
7758 KHOLIFAH 06/01  Rp                   3.500
7696 KHUSUSIYAH 06/01  Rp                   7.200
7502 FAIZIN 06/01  Rp                   8.000
7749 ROJANAH 06/01  Rp                             -
7506 KHOTIMAH  N 06/01  Rp                   5.000
7787 NUR KHOMSAH 06/01  Rp                   8.500
7533 TURYATI 06/01  Rp                 10.000
7789 HALIMAH 06/01  Rp                   4.500
7794 ANAH 06/01  Rp                   8.800
7537 ISTIHAROH 06/01  Rp                             -
7796 SOLEHAH 06/01  Rp                   4.000
7795 KODER 06/01  Rp                 10.000
7504 NUR AROPAH 06/01  Rp                             -
7505 SITI MURNI 06/01  Rp                             -
7699 AMANAH 06/01  Rp                   5.000
7700 TUTIANAH 06/01  Rp                   5.000
7485 BADRIYAH 06/01  Rp                             -
7692 KHOTIMAH  S 06/01  Rp                   6.500
7689 PURNOMO 06/01  Rp                   7.300
7756 WARTINI 06/01  Rp                   3.000
7755 MUSLIMAH 06/01  Rp                   5.000
7694 HUNAINAH 06/01  Rp                   3.000
7693 MUZAYANAH 06/01  Rp                   3.000
7754 SAIDAH 06/01  Rp                   5.000
7759 MURIPAH 06/01  Rp                   4.000
7488 NOIMATON 06/01  Rp                   3.000
7501 SARIATUN 06/01  Rp                   5.000
7751 HAFIDHIN 06/01  Rp                             -
7793 SUSILOWATI 06/01  Rp                   4.300
7790 KHERIYAH 06/01  Rp                   2.000
7788 AROPAH 06/01  Rp                   3.500
7786 MUATI 06/01  Rp                   4.000
7753 SARNO 06/01  Rp                   8.500
7726 SOFIYAH 06/01  Rp                 15.000
7750 YANTI 06/01  Rp                 12.400
7792 ROFIATUN 06/01  Rp                   7.800
7752 USWATUN HASANAH 06/01  Rp                             -
7791 NAISAH 06/01  Rp                             -
507 AHADAH 06/01  Rp                             -
7760 MUAWANAH 06/01  Rp                   2.000
7757 SAIMANAH 06/01  Rp                   2.000
  FINA    Rp                             -
Share on Google Plus

About BLOGER

0 comments:

Total Tayangan