Laporan koin Nu Sukorejo Januari II 2019

No. Toples Nama Alamat RT/RW  infaq 
315 NUR ROZIQIN 02/02  Rp                   8.000
317 ABDUL HADI 02/02  Rp                             -
321 MUJAHIDIN 02/02  Rp                             -
327 WAHYUDIN 02/02  Rp                   7.100
323 NUR AFANDI 02/02  Rp                             -
318 MUNDAKIR 02/02  Rp                   3.000
316 SUYUTI 02/02  Rp                 10.000
313 MUKMININ 02/02  Rp                   5.000
245 H. TAHRIR 02/02  Rp                             -
322 JUMIRAH 02/02  Rp                             -
326 ABDUL MUKTI 02/02  Rp                   9.400
330 SUWARDI 02/02  Rp                   8.200
325 AMINUDIN 02/02  Rp                   4.000
329 MU’ATIB 02/02  Rp                   5.000
332 MAWARDI 02/02  Rp                   3.500
336 MAHMUDI 02/02  Rp                 10.000
334 SAMSUDIN 02/02  Rp                             -
328 SHOLIKHIN 02/02  Rp                   6.000
335 SUROSO 02/02  Rp                   8.500
333 MUHTAROM 02/02  Rp                   6.600
331 NUR KHASANI 02/02  Rp                   4.600
251 UHAIRIYAH 02/02  Rp                 12.500
243 MAHFUD 02/02  Rp                 10.000
242 SODIQIN 02/02  Rp                             -
246 LUKMAN ARIF 02/02  Rp                   7.000
244 NASORI 02/02  Rp                   5.500
320 SABIT 02/02  Rp                   1.000
252 BISRI 02/02  Rp                   5.500
247 JAMBURI 02/02  Rp                             -
324 SISWOYO 02/02  Rp                             -
249 NANDHIN 02/02  Rp                             -
254 NASRUDIN 02/02  Rp                   5.000
260 SA’RONI 02/02  Rp                   5.200
257 SA’UMI 02/02  Rp                   4.000
314 ANGSOR 02/02  Rp                             -
261 SHOLIKHIN (IS) 02/02  Rp                 20.000
253 BAMBANG SUGIARTO 02/02  Rp                   8.700
256 MURTADHO 02/02  Rp                   5.000
264 SARNITI 02/02  Rp                   7.500
176 TUGIRI 01/02  Rp                             -
170 SUMARI 01/02  Rp                   5.000
169 DANURI 01/02  Rp                   5.000
171 SUTRISNO 01/02  Rp                             -
174 NARIYO 01/02  Rp                   7.000
173 NUR  ROKHIM 01/02  Rp                   7.900
177 NUR  FATONI 01/02  Rp                             -
259 SA’EH 01/02  Rp                   3.000
175 SHOLIKHIN 01/02  Rp                   5.000
172 SUPRIYANTO 01/02  Rp                             -
180 SLAMET ISKANDAR 01/02  Rp                             -
179 MURSIDIN 01/02  Rp                             -
178 SUBARI 01/02  Rp                             -
166 RIYANTO 01/02  Rp                             -
168 BONTARI 01/02  Rp                   4.000
158 NGATINI 01/02  Rp                             -
164 AHMAD BAROKAH 01/02  Rp                             -
157 NUR  KHOLIS 01/02  Rp                             -
159 BUDIONO 01/02  Rp                             -
167 ASRO 01/02  Rp                   6.000
160 DA’AN 01/02  Rp                   5.000
163 SLAMET (NIAH) 01/02  Rp                   8.800
162 NUR  AMIN 01/02  Rp                 18.000
161 PURWATI 01/02  Rp                 10.000
255 ABRORI 01/02  Rp                   7.000
263 BADRIYAH 01/02  Rp                             -
262 SARIATI 01/02  Rp                             -
241 ABDUL WAHID 01/02  Rp                 13.000
319 MUNDOR 01/02  Rp                             -
258 A.SAKUR 01/02  Rp                   4.500
161 MANISAH    Rp                             -
273 MUJIYAT    Rp                             -
265 SISWANTO    Rp                             -
266 HARTANI    Rp                             -
  KHOLIL    Rp                             -
274 SAHARI    Rp                   5.600
283 JAWAHIR    Rp                             -
287 SUTINI    Rp                   3.800
277 MINDO    Rp                   6.500
  JURI    Rp                             -
278 MUNTA    Rp                             -
284 AMIN SUBKHAN    Rp                   5.000
208 AMANAH 03/02  Rp                   5.000
216 PARNI 03/02  Rp                             -
213 BONALEM 03/02  Rp                   6.200
211 ZAMRONI 03/02  Rp                             -
206 NUR KHAMID 03/02  Rp                   8.000
210 GUNTORO 03/02  Rp                             -
224 SHOLEHAH 03/02  Rp                 12.500
217 ABRORI 03/02  Rp                             -
225 MARDIYAH 03/02  Rp                   5.000
223 SYAHID 03/02  Rp                 10.000
221 KASMAD 03/02  Rp                   5.000
226 ERFAN 03/02  Rp                             -
222 A.MANAF 03/02  Rp                 10.000
228 FAHRUDIN 03/02  Rp                   2.000
220 A.SHOFA 03/02  Rp                 16.900
227 MASHITOH 03/02  Rp                             -
210 NGADI 03/02  Rp                             -
214 KHOIRUDIN 03/02  Rp                 10.000
215 BASYARI 03/02  Rp                   5.000
209 SHOBIRIN 03/02  Rp                   5.000
207 A.ROHMAN 03/02  Rp                 10.000
205 THOHAR 03/02  Rp                   5.000
219 A.JALIL 03/02  Rp                             -
218 SAMSUDIN 03/02  Rp                 12.400
137 H.MUSLIKHUN 04/02  Rp                 10.000
133 ROFI’I 04/02  Rp                   4.500
135 SOBRI 04/02  Rp                 10.000
141 H.SA’AT 04/02  Rp                 34.500
138 MASUDAH 04/02  Rp                 10.000
134 FAHULUDIN 04/02  Rp                 10.000
36 MUSTAQIM 04/02  Rp                   6.500
182 MUJAHIDIN 04/02  Rp                   5.000
184 MUSBIHIN 04/02  Rp                 10.000
248 A.SYAFIK 04/02  Rp                 10.000
190 KUWAT SYAFI’I 04/02  Rp                             -
185 ALI FUDIN 04/02  Rp                   5.000
188 LUKMAN KHAKIM 04/02  Rp                             -
250 SAEFUDIN 04/02  Rp                   8.500
191 SUNDAKIR 04/02  Rp                   5.000
186 MUNTARNI 04/02  Rp                             -
192 SAERI 04/02  Rp                   7.000
181 SA’ID 04/02  Rp                   9.400
183 NUR RODIN 04/02  Rp                 10.000
139 FATIHIN 04/02  Rp                   5.000
140 NUR KHOLISIN 04/02  Rp                 11.400
143 BAREROH 04/02  Rp                             -
187 NUR YASIN 04/02  Rp                   5.000
189 A.HADI 04/02  Rp                   5.500
144 A.MANAF 04/02  Rp                             -
142 FITA M. 04/02  Rp                 15.000
193 IHWAN    Rp                 10.000
149 HANAFI    Rp                 10.000
197 ROMADHON    Rp                   7.400
147 MUHAIMIN    Rp                   9.000
196 NUR ROHIM    Rp                   7.000
153 YOHI SONURO    Rp                   2.000
150 KIP YANTO    Rp                   5.000
156 NUR HOZIN    Rp                   5.000
199 TAHMUDI    Rp                   6.000
198 SHOLIKHAH    Rp                   1.500
202 NUR KHOLIS    Rp                 10.000
195 ZAENAL ABIDIN    Rp                   5.000
201 KHUMAEDI    Rp                 10.000
203 SUBAIDI    Rp                   5.000
194 ALI MUJIB    Rp                 12.000
288 SO'IMAH    Rp                             -
280 BASIR    Rp                 94.000
279 ANDI    Rp                   7.500
200 BAHRUL ULUM    Rp                   4.400
204 BADRUDIN    Rp                 10.000
132 SAIMAN    Rp                   6.000
145 WAHYUDI    Rp                   5.000
231 AMIN SAKAJI    Rp                   5.000
237 ROHMADI    Rp                             -
121 BONASIR    Rp                 10.000
130 ABDUL BASIT    Rp                   5.000
126 SUMARI    Rp                   5.000
229 ILYAS    Rp                             -
234 DIYONO    Rp                   5.500
235 SUMYATI    Rp                             -
239 UNTUNG JARI    Rp                   5.000
238 BOHAI ROMI    Rp                             -
129 SUGKOWO     Rp                   5.000
127 AMIN NASIR    Rp                   3.500
232 SODIQIN     Rp                             -
128 SANTOSO    Rp                   6.000
131 SUKRON    Rp                             -
123 SEHA BUDIN    Rp                             -
122 ROSIDIN    Rp                             -
233 NUR CAHYO    Rp                   8.600
236 MASRUHiN    Rp                             -
124 DARWATI    Rp                             -
240 TAMPISAH    Rp                             -
271 SHOLIHIN (IM)    Rp                   5.000
9452 HARNO    Rp                   3.500
7729 AZIZAH 05/01  Rp                   5.000
7734 CASWATI 05/01  Rp                 15.100
7737 CASMI 05/01  Rp                   5.000
728 MUNTAMAH 05/01  Rp                   4.000
7543 FATIMAH 05/01  Rp                   3.000
752 SITI ZAHRO 05/01  Rp                   5.000
7735 SITI MALEKHA 05/01  Rp                   5.000
7745 SITI AMINAH 05/01  Rp                   5.000
7727 KHOFIYAH 05/01  Rp                   5.000
7739 MAGHFIROH 05/01  Rp                 10.600
7469 MUNJIYAH 05/01  Rp                   6.000
7743 HJ. KHASANAH 05/01  Rp                   2.000
7534 LAELAH 05/01  Rp                   6.000
7730 ISWATUN KH 05/01  Rp                   9.500
7733 SANATUN 05/01  Rp                   5.000
7742 MIS'ID 05/01  Rp                             -
7785 KIPTIYAH 05/01  Rp                   7.700
9900 SOLEKHATI 05/01  Rp                   6.000
7748 ULFA 05/01  Rp                   5.200
9904 SITI JAHRO 05/01  Rp                   6.000
7747 ENDANG 05/01  Rp                   5.500
7740 ROKHANAH 05/01  Rp                   6.000
7736 NAPSIAH 05/01  Rp                   6.000
7746 TATKIROH 05/01  Rp                   1.200
9916 WASRI 05/01  Rp                   8.000
9917 SAYATI 05/01  Rp                   5.000
9914 SITI ZUHRO 05/01  Rp                 11.200
9910 MAYSAROH 05/01  Rp                   5.000
9909 SAADAH 05/01  Rp                   7.000
9899 ZAENAB 05/01  Rp                   8.000
9911 SARYATI 05/01  Rp                   5.000
9897 KHASANATUN 05/01  Rp                             -
9906 MAHMUDAH 05/01  Rp                   8.000
9903 NASRUDIN 05/01  Rp                   8.000
9902 ROMDHONAH 05/01  Rp                   5.000
9907 BURYATI 05/01  Rp                             -
7731 NASORI 05/01  Rp                             -
9908 SODIKIN 05/01  Rp                   2.000
7725 MUSRIAH 05/01  Rp                   2.000
7464 MUKAROMAH 05/01  Rp                   6.000
9919 NURAENAH 05/01  Rp                             -
9920 KHOLISAH 05/01  Rp                             -
9918 MUTRI 05/01  Rp                   4.500
7536 RONDIYAH 05/01  Rp                 10.700
7539 NIKMATUS SOLEHAT 05/01  Rp                   7.200
7544 UMUL SOLEKHAH 05/01  Rp                   2.000
9901 BANDIYAH 05/01  Rp                   5.000
7541 ROKHIMAH 05/01  Rp                   6.400
7538 NIKMATUL B 05/01  Rp                   7.000
7535 NUHYIL FADHILAH 05/01  Rp                   6.000
7540 SINTIYAH 05/01  Rp                   3.500
7732 KHANAFI 05/01  Rp                   5.000
7741 SITI KODRIYAH 05/01  Rp                   4.000
7744 NASEKHAH 05/01  Rp                   4.000
9898 MUNTIYEM 05/01  Rp                             -
9915 SOREP  M 05/01  Rp                   5.000
9912 KHOLIP 05/01  Rp                   4.000
9913 SUTIAH 05/01  Rp                   5.800
9905 DWI YANTI 05/01  Rp                   6.500
7738 YOHAN 05/01  Rp                   1.500
7465 FATIHATI 03/01  Rp                 13.200
7991 MIRKOTUR ROHMAT 03/01  Rp                 10.500
7978 NAHDIYAH 03/01  Rp                 12.000
7986 SOLEKHATI 03/01  Rp                 15.000
  NUR I'ANAH 03/01  Rp                   3.000
7441 RUROH 03/01  Rp                   4.000
7467 SU'AMI 03/01  Rp                             -
7438 ZAENAH 03/01  Rp                   5.000
7466 SUHARTI 03/01  Rp                             -
7479 SOPIYAH 03/01  Rp                   3.000
7999 ENY 03/01  Rp                             -
7486 TIKAYAH 03/01  Rp                   7.000
7487 NUR IMAMAH 03/01  Rp                   5.000
7995 HAMAMIDAH 03/01  Rp                 17.000
7463 KHOTIJAH 03/01  Rp                   5.000
7996 SRI REJEKI 03/01  Rp                   6.000
7990 SOREP 03/01  Rp                   6.300
7461 MARFU'AH 03/01  Rp                 10.000
7979 FUTUKHIYAH 03/01  Rp                 11.000
7489 ISMATUR 03/01  Rp                             -
7492 NUR HANAH 03/01  Rp                   7.000
7472 SUPRIYANTI 03/01  Rp                   5.700
8000 MUNASIFAH 03/01  Rp                 10.000
7947 MARWAH 03/01  Rp                 16.000
7444 HARTI 03/01  Rp                             -
7462 AVI A 03/01  Rp                   5.000
7994 EKO  03/01  Rp                   5.000
7980 SUMI'AH 03/01  Rp                 10.700
7491 NUR SRIANAH 03/01  Rp                 10.000
7981 ZUMAROH 03/01  Rp                   7.000
7992 ISTIQOMAH 03/01  Rp                             -
7982 SITI PORWAH 03/01  Rp                 11.000
7447 FATONAH 03/01  Rp                   5.000
7490 AVI B 03/01  Rp                             -
7442 KOMAR 03/01  Rp                   5.000
7471 ROTUL 03/01  Rp                 10.900
7987 TIYAH 03/01  Rp                 20.000
7983 UMUL 03/01  Rp                 10.600
7989 URIFAH 03/01  Rp                 12.400
7446 SUTARI 03/01  Rp                 10.000
7985 ISTIQOMAH 03/01  Rp                 12.800
7993 TARWIYAH 03/01  Rp                             -
7977 PAHIR 03/01  Rp                             -
7984 KHINDONAH 03/01  Rp                             -
7437 NUR HIDAYAH 03/01  Rp                             -
7998 NUR FAIDAH 03/01  Rp                 13.500
7440 KUTSIYAH 03/01  Rp                 13.800
7988 TARSO 03/01  Rp                 19.000
7445 ZULEHO 03/01  Rp                 10.000
7448 NUR JANAH 03/01  Rp                   5.000
7443 NUR ENDAH 03/01  Rp                   5.200
7468 ROHIM 03/01  Rp                             -
7457 SUMIATI 01/01  Rp                   5.000
7460 ROMLAH 01/01  Rp                   5.000
7459 SOPIYAH 01/01  Rp                   4.000
7456 AROFAH 01/01  Rp                   2.000
7782 SARMAH 01/01  Rp                             -
  HATI SETIAWATI 01/01  Rp                   2.000
7455 UZLIFATUL JANAH 01/01  Rp                   3.900
7784 SUREP 01/01  Rp                   1.500
7454 MARWIYAH 01/01  Rp                   4.000
7777 SARIPAH 01/01  Rp                 10.000
7783 TINA 01/01  Rp                   3.500
7781 ISAH 01/01  Rp                   4.600
7778 ATIK 01/01  Rp                   3.500
7779 SOLATI 01/01  Rp                   2.000
7776 WATI 01/01  Rp                             -
7452 INDANAH 01/01  Rp                   2.000
7780 ASIH 01/01  Rp                   5.000
7773 PINTIYAH 01/01  Rp                             -
7764 MUSRNIANA 01/01  Rp                   3.000
7772 YANTI 01/01  Rp                   4.000
7768 SAKDIYAH 01/01  Rp                   5.000
7766 RUMINI 01/01  Rp                   2.000
7767 ASPIYAH 01/01  Rp                   4.000
7771 WINARSIH 01/01  Rp                   4.000
7765 NUR AZIZAH 01/01  Rp                   5.000
7770 JANATIN 01/01  Rp                   5.000
7762 MANITI 01/01  Rp                   2.000
8032 AZIZAH 01/01  Rp                             -
7451 BU NARTI 01/01  Rp                   4.100
7763 SA'ATI 01/01  Rp                   5.000
7774 SIPON 01/01  Rp                             -
7453 CASLIMAH 01/01  Rp                   3.000
8031 MUDRIKAH 01/01  Rp                   3.500
8030 KHOTIMAH 01/01  Rp                             -
7449 MISTIATUN 01/01  Rp                   4.000
8628 ISMANAH 01/01  Rp                   3.000
8037 KOPIPAH 01/01  Rp                             -
7450 KOIMAH 01/01  Rp                   5.000
8026 NUR AROPAH 01/01  Rp                   9.000
7496 NUR HAYATI 01/01  Rp                   3.000
8025 DAIROH 01/01  Rp                   2.000
8029 ROHANAH 01/01  Rp                             -
8036 ANIK 01/01  Rp                             -
7494 NASEHAH 01/01  Rp                             -
7495 MARFUATUN 01/01  Rp                   2.000
7493 MUTOHAROH 01/01  Rp                             -
8033 IDA 01/01  Rp                   5.400
8034 MISIMAH 01/01  Rp                   5.000
7761 YOYOK 01/01  Rp                   3.000
7769 KHORIROH 01/01  Rp                   2.000
8035 NURYATIN 01/01  Rp                             -
7775 BU BIDAN ANIS 01/01  Rp                             -
7712 AGUS SHOLEH 04/01  Rp                   5.000
7724 ABDUL KHOLIQ 04/01  Rp                 18.100
7545 ABDUL MUFID/A SAKUR 04/01  Rp                   5.000
7722 M ANAS 04/01  Rp                             -
7723 ABD MUFID 04/01  Rp                   6.000
7721 UMANAP 04/01  Rp                   5.000
7718 MUNAWAR 04/01  Rp                   6.700
7503 PASOLI 04/01  Rp                   5.000
7714 NUROHMAN 04/01  Rp                   6.300
7703 ULINUHA 04/01  Rp                 10.000
7717 ROHMAT 04/01  Rp                   5.000
7713 NUR YATI 04/01  Rp                   3.500
7702 MUNDHOAP 04/01  Rp                 15.100
7710 SHOLIHIN 04/01  Rp                   8.700
7709 H SLAMET 04/01  Rp                 11.100
7711 NURUL AINI 04/01  Rp                             -
7706 MASHURI 04/01  Rp                   5.500
7684 AMAT ZAENI 04/01  Rp                             -
7683 ABD MANAF 04/01  Rp                             -
7705 NASOHA 04/01  Rp                   5.800
7546 HARNO 04/01  Rp                             -
7554 TAHMUDIN 04/01  Rp                             -
7550 A MUTAMAKIM 04/01  Rp                             -
7687 MUADIN 04/01  Rp                   8.000
7556 SAKDULLAH/GIONO 04/01  Rp                   4.300
7708 YUSUP 04/01  Rp                 13.600
7686 DHOPIRIN 04/01  Rp                             -
7678 M HASAN 04/01  Rp                             -
7682 ABU SAERI 04/01  Rp                             -
7555 AGUS MUAFA 04/01  Rp                 13.000
7530 BU MASLAKHAH 04/01  Rp                 10.100
7707 MUSLIKHIN 04/01  Rp                   5.000
7680 SAKDULLAH 04/01  Rp                   5.000
7681 ROSIDAH 04/01  Rp                 20.000
7685 MA'ID 04/01  Rp                             -
7522 NASTAIN 04/01  Rp                             -
7715 SAMSUDI 04/01  Rp                   5.000
7720 WAHYUDIN 04/01  Rp                   5.000
7547 ROZIKIN 04/01  Rp                   5.500
7552 ABD LATIP 04/01  Rp                             -
7549 MASTUR 04/01  Rp                   5.900
7553 NUR HADI 04/01  Rp                             -
7551 ALIMIN 04/01  Rp                   5.000
7548 HAMDANAH 04/01  Rp                             -
7523 NAHDUDIN 04/01  Rp                   5.000
7524 DUROH 04/01  Rp                   5.000
7528 TOHARI 04/01  Rp                   6.000
7497 DURI 04/01  Rp                   9.300
7508 SOPIYAN 04/01  Rp                   2.000
7521 AMINUDIN 04/01  Rp                   5.000
7531 JUMADI 04/01  Rp                   3.000
7527 A MUHSIN 04/01  Rp                   7.500
7500 ASRORI 04/01  Rp                 18.200
7529 NASRUDIN 04/01  Rp                   4.600
7525 SOBIRIN 04/01  Rp                   2.000
7526 A KHAMID 04/01  Rp                   2.000
7523 ALI MALIKI 04/01  Rp                   4.000
7701 KOMARUDINN 04/01  Rp                 11.000
  KHUDAEFAH 04/01  Rp                             -
7499 DASAAN 04/01  Rp                             -
7716 MUSLIH 04/01  Rp                 14.500
7704 ISMAIL 04/01  Rp                   5.000
7679 ABU SAID 04/01  Rp                             -
7677 MISKIYAH 04/01  Rp                             -
7719 ZUHRI 04/01  Rp                             -
7788 ZARKONI 04/01  Rp                   4.100
7498 MAKMUN    Rp                             -
Share on Google Plus

About BLOGER

0 comments:

Total Tayangan