laporan Koin Nu Sukorejo febuari II 2019

No. Toples Nama Alamat RT/RW  infaq 
315 NUR ROZIQIN 02/02  Rp                   8.000
317 ABDUL HADI 02/02  Rp                   5.000
321 MUJAHIDIN 02/02  Rp                   6.300
327 WAHYUDIN 02/02  Rp                   6.600
323 NUR AFANDI 02/02  Rp                   6.000
318 MUNDAKIR 02/02  Rp                             -
316 SUYUTI 02/02  Rp                   6.000
313 MUKMININ 02/02  Rp                   5.000
245 H. TAHRIR 02/02  Rp                             -
322 JUMIRAH 02/02  Rp                             -
326 ABDUL MUKTI 02/02  Rp                 10.000
330 SUWARDI 02/02  Rp                             -
325 AMINUDIN 02/02  Rp                   5.000
329 MU’ATIB 02/02  Rp                   5.000
332 MAWARDI 02/02  Rp                   2.500
336 MAHMUDI 02/02  Rp                   5.000
334 SAMSUDIN 02/02  Rp                             -
328 SHOLIKHIN 02/02  Rp                   7.000
335 SUROSO 02/02  Rp                   7.300
333 MUHTAROM 02/02  Rp                   7.900
331 NUR KHASANI 02/02  Rp                 10.100
251 UHAIRIYAH 02/02  Rp                   8.000
243 MAHFUD 02/02  Rp                 10.000
242 SODIQIN 02/02  Rp                             -
246 LUKMAN ARIF 02/02  Rp                   6.000
244 NASORI 02/02  Rp                   7.800
320 SABIT 02/02  Rp                   4.500
252 BISRI 02/02  Rp                   5.200
247 JAMBURI 02/02  Rp                             -
324 SISWOYO 02/02  Rp                   5.000
249 NANDHIN 02/02  Rp                             -
254 NASRUDIN 02/02  Rp                   5.000
260 SA’RONI 02/02  Rp                   6.000
257 SA’UMI 02/02  Rp                   5.000
314 ANGSOR 02/02  Rp                   5.000
261 SHOLIKHIN (IS) 02/02  Rp                 20.000
253 BAMBANG SUGIARTO 02/02  Rp                   6.500
256 MURTADHO 02/02  Rp                   5.000
264 SARNITI 02/02  Rp                   6.300
176 TUGIRI 01/02  Rp                   5.000
170 SUMARI 01/02  Rp                             -
169 DANURI 01/02  Rp                   5.000
171 SUTRISNO 01/02  Rp                   6.000
174 NARIYO 01/02  Rp                 11.000
173 NUR  ROKHIM 01/02  Rp                   7.000
177 NUR  FATONI 01/02  Rp                             -
259 SA’EH 01/02  Rp                   3.000
175 SHOLIKHIN 01/02  Rp                   7.500
172 SUPRIYANTO 01/02  Rp                   6.100
180 SLAMET ISKANDAR 01/02  Rp                             -
179 MURSIDIN 01/02  Rp                             -
178 SUBARI 01/02  Rp                 10.300
166 RIYANTO 01/02  Rp                             -
168 BONTARI 01/02  Rp                   4.000
158 NGATINI 01/02  Rp                             -
164 AHMAD BAROKAH 01/02  Rp                             -
157 NUR  KHOLIS 01/02  Rp                             -
159 BUDIONO 01/02  Rp                             -
167 ASRO 01/02  Rp                             -
160 DA’AN 01/02  Rp                             -
163 SLAMET (NIAH) 01/02  Rp                   8.600
162 NUR  AMIN 01/02  Rp                 15.000
161 PURWATI 01/02  Rp                             -
255 ABRORI 01/02  Rp                   7.000
263 BADRIYAH 01/02  Rp                   5.000
262 SARIATI 01/02  Rp                             -
241 ABDUL WAHID 01/02  Rp                 10.000
319 MUNDOR 01/02  Rp                   5.000
258 A.SAKUR 01/02  Rp                   4.500
161 MANISAH    Rp                             -
273 MUJIYAT    Rp                             -
265 SISWANTO    Rp                 10.000
266 HARTANI    Rp                             -
  KHOLIL    Rp                             -
274 SAHARI    Rp                   5.000
283 JAWAHIR    Rp                             -
287 SUTINI    Rp                   5.500
277 MINDO    Rp                             -
  JURI    Rp                             -
278 MUNTA    Rp                             -
284 AMIN SUBKHAN    Rp                             -
208 AMANAH 03/02  Rp                   5.000
216 PARNI 03/02  Rp                             -
213 BONALEM 03/02  Rp                   5.000
211 ZAMRONI 03/02  Rp                             -
206 NUR KHAMID 03/02  Rp                   6.500
210 GUNTORO 03/02  Rp                   5.000
224 SHOLEHAH 03/02  Rp                             -
217 ABRORI 03/02  Rp                             -
225 MARDIYAH 03/02  Rp                             -
223 SYAHID 03/02  Rp                             -
221 KASMAD 03/02  Rp                   5.000
226 ERFAN 03/02  Rp                   7.000
222 A.MANAF 03/02  Rp                             -
228 FAHRUDIN 03/02  Rp                   6.500
220 A.SHOFA 03/02  Rp                 19.000
227 MASHITOH 03/02  Rp                   3.000
210 NGADI 03/02  Rp                             -
214 KHOIRUDIN 03/02  Rp                 10.000
215 BASYARI 03/02  Rp                             -
209 SHOBIRIN 03/02  Rp                   6.000
207 A.ROHMAN 03/02  Rp                             -
205 THOHAR 03/02  Rp                   7.000
219 A.JALIL 03/02  Rp                             -
218 SAMSUDIN 03/02  Rp                 14.200
137 H.MUSLIKHUN 04/02  Rp                 10.000
133 ROFI’I 04/02  Rp                             -
135 SOBRI 04/02  Rp                   8.600
141 H.SA’AT 04/02  Rp                   5.500
138 MASUDAH 04/02  Rp                             -
134 FAHULUDIN 04/02  Rp                             -
36 MUSTAQIM 04/02  Rp                   8.000
182 MUJAHIDIN 04/02  Rp                 10.000
184 MUSBIHIN 04/02  Rp                             -
248 A.SYAFIK 04/02  Rp                 10.000
190 KUWAT SYAFI’I 04/02  Rp                             -
185 ALI FUDIN 04/02  Rp                   6.000
188 LUKMAN KHAKIM 04/02  Rp                             -
250 SAEFUDIN 04/02  Rp                   2.500
191 SUNDAKIR 04/02  Rp                             -
186 MUNTARNI 04/02  Rp                             -
192 SAERI 04/02  Rp                 10.000
181 SA’ID 04/02  Rp                   9.400
183 NUR RODIN 04/02  Rp                 10.000
139 FATIHIN 04/02  Rp                   5.000
140 NUR KHOLISIN 04/02  Rp                   5.000
143 BAREROH 04/02  Rp                             -
187 NUR YASIN 04/02  Rp                             -
189 A.HADI 04/02  Rp                   6.400
144 A.MANAF 04/02  Rp                             -
142 FITA M. 04/02  Rp                 15.200
193 IHWAN    Rp                 10.000
149 HANAFI    Rp                 10.000
197 ROMADHON    Rp                             -
147 MUHAIMIN    Rp                 15.000
196 NUR ROHIM    Rp                   3.000
153 YOHI SONURO    Rp                             -
150 KIP YANTO    Rp                   4.600
156 NUR HOZIN    Rp                   5.000
199 TAHMUDI    Rp                   3.900
198 SHOLIKHAH    Rp                   3.000
202 NUR KHOLIS    Rp                             -
195 ZAENAL ABIDIN    Rp                   5.000
201 KHUMAEDI    Rp                 10.000
203 SUBAIDI    Rp                   4.000
194 ALI MUJIB    Rp                 12.200
288 SO'IMAH    Rp                             -
280 BASIR    Rp                 61.700
279 ANDI    Rp                   7.500
200 BAHRUL ULUM    Rp                   3.000
204 BADRUDIN    Rp                 10.000
132 SAIMAN    Rp                             -
145 WAHYUDI    Rp                             -
231 AMIN SAKAJI    Rp                             -
237 ROHMADI    Rp                             -
121 BONASIR    Rp                             -
130 ABDUL BASIT    Rp                 10.000
126 SUMARI    Rp                   5.300
229 ILYAS    Rp                             -
234 DIYONO    Rp                   7.400
235 SUMYATI    Rp                             -
239 UNTUNG JARI    Rp                             -
238 BOHAI ROMI    Rp                             -
129 SUGKOWO     Rp                             -
127 AMIN NASIR    Rp                   5.000
232 SODIQIN     Rp                             -
128 SANTOSO    Rp                   5.000
131 SUKRON    Rp                             -
123 SEHA BUDIN    Rp                             -
122 ROSIDIN    Rp                             -
233 NUR CAHYO    Rp                             -
236 MASRUHiN    Rp                   5.000
124 DARWATI    Rp                   5.000
240 TAMPISAH    Rp                             -
271 SHOLIHIN (IM)    Rp                   5.000
9452 HARNO    Rp                   3.500
7729 AZIZAH 05/01  Rp                   6.000
7734 CASWATI 05/01  Rp                 17.600
7737 CASMI 05/01  Rp                   5.000
728 MUNTAMAH 05/01  Rp                   6.000
7543 FATIMAH 05/01  Rp                   5.000
752 SITI ZAHRO 05/01  Rp                   4.000
7735 SITI MALEKHA 05/01  Rp                   3.700
7745 SITI AMINAH 05/01  Rp                   5.000
7727 KHOFIYAH 05/01  Rp                             -
7739 MAGHFIROH 05/01  Rp                 52.900
7469 MUNJIYAH 05/01  Rp                   5.000
7743 HJ. KHASANAH 05/01  Rp                 50.000
7534 LAELAH 05/01  Rp                   4.000
7730 ISWATUN KH 05/01  Rp                   5.000
7733 SANATUN 05/01  Rp                   5.600
7742 MIS'ID 05/01  Rp                   5.000
7785 KIPTIYAH 05/01  Rp                   5.000
9900 SOLEKHATI 05/01  Rp                   5.300
7748 ULFA 05/01  Rp                   5.000
9904 SITI JAHRO 05/01  Rp                   5.000
7747 ENDANG 05/01  Rp                   5.000
7740 ROKHANAH 05/01  Rp                   6.000
7736 NAPSIAH 05/01  Rp                   5.000
7746 TATKIROH 05/01  Rp                 11.700
9916 WASRI 05/01  Rp                   9.000
9917 SAYATI 05/01  Rp                   5.000
9914 SITI ZUHRO 05/01  Rp                   7.900
9910 MAYSAROH 05/01  Rp                   6.000
9909 SAADAH 05/01  Rp                   7.000
9899 ZAENAB 05/01  Rp                   8.000
9911 SARYATI 05/01  Rp                   4.000
9897 KHASANATUN 05/01  Rp                   7.000
9906 MAHMUDAH 05/01  Rp                   7.000
9903 NASRUDIN 05/01  Rp                   2.000
9902 ROMDHONAH 05/01  Rp                   3.000
9907 BURYATI 05/01  Rp                             -
7731 NASORI 05/01  Rp                             -
9908 SODIKIN 05/01  Rp                   2.000
7725 MUSRIAH 05/01  Rp                   2.000
7464 MUKAROMAH 05/01  Rp                   7.000
9919 NURAENAH 05/01  Rp                   5.000
9920 KHOLISAH 05/01  Rp                             -
9918 MUTRI 05/01  Rp                   6.000
7536 RONDIYAH 05/01  Rp                 10.000
7539 NIKMATUS SOLEHAT 05/01  Rp                   7.000
7544 UMUL SOLEKHAH 05/01  Rp                   2.000
9901 BANDIYAH 05/01  Rp                   5.000
7541 ROKHIMAH 05/01  Rp                   6.000
7538 NIKMATUL B 05/01  Rp                 10.000
7535 NUHYIL FADHILAH 05/01  Rp                   3.000
7540 SINTIYAH 05/01  Rp                   4.000
7732 KHANAFI 05/01  Rp                   5.000
7741 SITI KODRIYAH 05/01  Rp                   2.000
7744 NASEKHAH 05/01  Rp                   5.000
9898 MUNTIYEM 05/01  Rp                   5.000
9915 SOREP  M 05/01  Rp                             -
9912 KHOLIP 05/01  Rp                             -
9913 SUTIAH 05/01  Rp                   5.000
9905 DWI YANTI 05/01  Rp                       500
7738 YOHAN 05/01  Rp                             -
  RIYANTO    Rp                   5.000
Share on Google Plus

About BLOGER

0 comments:

Total Tayangan