Laporan koin Nu Sukorejo Maret I 2019

No No. Toples Nama Alamat RT/RW  infaq 
1 315 NUR ROZIQIN 02/02  Rp                   8.000
2 317 ABDUL HADI 02/02  Rp                   5.000
3 321 MUJAHIDIN 02/02  Rp                             -
4 327 WAHYUDIN 02/02  Rp                   9.400
5 323 NUR AFANDI 02/02  Rp                             -
6 318 MUNDAKIR 02/02  Rp                   8.500
7 316 SUYUTI 02/02  Rp                 10.800
8 313 MUKMININ 02/02  Rp                   5.000
9 245 H. TAHRIR 02/02  Rp                             -
10 322 JUMIRAH 02/02  Rp                             -
11 326 ABDUL MUKTI 02/02  Rp                 10.000
12 330 SUWARDI 02/02  Rp                   8.700
13 325 AMINUDIN 02/02  Rp                   5.000
14 329 MU’ATIB 02/02  Rp                   5.900
15 332 MAWARDI 02/02  Rp                   3.500
16 336 MAHMUDI 02/02  Rp                 10.000
17 334 SAMSUDIN 02/02  Rp                             -
18 328 SHOLIKHIN 02/02  Rp                   6.000
19 335 SUROSO 02/02  Rp                             -
20 333 MUHTAROM 02/02  Rp                             -
21 331 NUR KHASANI 02/02  Rp                   8.400
22 251 UHAIRIYAH 02/02  Rp                 10.500
23 243 MAHFUD 02/02  Rp                   7.000
24 242 SODIQIN 02/02  Rp                             -
25 246 LUKMAN ARIF 02/02  Rp                   6.000
26 244 NASORI 02/02  Rp                   6.300
27 320 SABIT 02/02  Rp                   7.700
28 252 BISRI 02/02  Rp                   5.400
29 247 JAMBURI 02/02  Rp                             -
30 324 SISWOYO 02/02  Rp                   5.000
31 249 NANDHIN 02/02  Rp                             -
32 254 NASRUDIN 02/02  Rp                   5.500
33 260 SA’RONI 02/02  Rp                   5.000
34 257 SA’UMI 02/02  Rp                             -
35 314 ANGSOR 02/02  Rp                             -
36 261 SHOLIKHIN (IS) 02/02  Rp                 12.000
37 253 BAMBANG SUGIARTO 02/02  Rp                 15.200
38 256 MURTADHO 02/02  Rp                   5.000
39 264 SARNITI 02/02  Rp                   6.000
40 176 TUGIRI 01/02  Rp                             -
41 170 SUMARI 01/02  Rp                   5.000
42 169 DANURI 01/02  Rp                   5.400
43 171 SUTRISNO 01/02  Rp                             -
44 174 NARIYO 01/02  Rp                   3.500
45 173 NUR  ROKHIM 01/02  Rp                 11.100
46 177 NUR  FATONI 01/02  Rp                 14.300
47 259 SA’EH 01/02  Rp                   3.000
48 175 SHOLIKHIN 01/02  Rp                             -
49 172 SUPRIYANTO 01/02  Rp                   3.700
50 180 SLAMET ISKANDAR 01/02  Rp                             -
51 179 MURSIDIN 01/02  Rp                             -
52 178 SUBARI 01/02  Rp                   3.100
53 166 RIYANTO 01/02  Rp                   7.000
54 168 BONTARI 01/02  Rp                   4.000
55 158 NGATINI 01/02  Rp                             -
56 164 AHMAD BAROKAH 01/02  Rp                             -
57 157 NUR  KHOLIS 01/02  Rp                   5.000
58 159 BUDIONO 01/02  Rp                             -
59 167 ASRO 01/02  Rp                             -
60 160 DA’AN 01/02  Rp                   5.000
61 163 SLAMET (NIAH) 01/02  Rp                   7.000
62 162 NUR  AMIN 01/02  Rp                 21.500
63 161 PURWATI 01/02  Rp                 10.000
64 255 ABRORI 01/02  Rp                             -
65 263 BADRIYAH 01/02  Rp                   5.000
66 262 SARIATI 01/02  Rp                             -
67 241 ABDUL WAHID 01/02  Rp                 10.000
68 319 MUNDOR 01/02  Rp                             -
69 258 A.SAKUR 01/02  Rp                             -
70 161 MANISAH    Rp                             -
71 273 MUJIYAT    Rp                 19.500
72 265 SISWANTO    Rp                 10.000
73 266 HARTANI    Rp                             -
74   KHOLIL    Rp                             -
75 274 SAHARI    Rp                             -
76 283 JAWAHIR    Rp                             -
77 287 SUTINI    Rp                   2.400
78 277 MINDO    Rp                   8.000
79   JURI    Rp                             -
80 278 MUNTA    Rp                             -
81 284 AMIN SUBKHAN    Rp                   5.000
82 208 AMANAH 03/02  Rp                   5.000
83 216 PARNI 03/02  Rp                             -
84 213 BONALEM 03/02  Rp                   5.000
85 211 ZAMRONI 03/02  Rp                             -
86 206 NUR KHAMID 03/02  Rp                   5.000
87 210 GUNTORO 03/02  Rp                   5.000
88 224 SHOLEHAH 03/02  Rp                 11.800
89 217 ABRORI 03/02  Rp                   5.500
90 225 MARDIYAH 03/02  Rp                             -
91 223 SYAHID 03/02  Rp                             -
92 221 KASMAD 03/02  Rp                   5.000
93 226 ERFAN 03/02  Rp                   6.000
94 222 A.MANAF 03/02  Rp                 10.000
95 228 FAHRUDIN 03/02  Rp                   7.500
96 220 A.SHOFA 03/02  Rp                 23.500
97 227 MASHITOH 03/02  Rp                             -
98 210 NGADI 03/02  Rp                 10.000
99 214 KHOIRUDIN 03/02  Rp                 10.000
100 215 BASYARI 03/02  Rp                             -
101 209 SHOBIRIN 03/02  Rp                   5.000
102 207 A.ROHMAN 03/02  Rp                             -
103 205 THOHAR 03/02  Rp                 10.000
104 219 A.JALIL 03/02  Rp                   5.000
105 218 SAMSUDIN 03/02  Rp                   7.300
106 137 H.MUSLIKHUN 04/02  Rp                 10.000
107 133 ROFI’I 04/02  Rp                   4.000
108 135 SOBRI 04/02  Rp                   8.900
109 141 H.SA’AT 04/02  Rp                 10.000
110 138 MASUDAH 04/02  Rp                 15.000
111 134 FAHULUDIN 04/02  Rp                 10.000
112 36 MUSTAQIM 04/02  Rp                   8.500
113 182 MUJAHIDIN 04/02  Rp                   8.900
114 184 MUSBIHIN 04/02  Rp                 10.000
115 248 A.SYAFIK 04/02  Rp                 10.000
116 190 KUWAT SYAFI’I 04/02  Rp                   1.100
117 185 ALI FUDIN 04/02  Rp                   6.000
118 188 LUKMAN KHAKIM 04/02  Rp                             -
119 250 SAEFUDIN 04/02  Rp                 12.800
120 191 SUNDAKIR 04/02  Rp                             -
121 186 MUNTARNI 04/02  Rp                             -
122 192 SAERI 04/02  Rp                             -
123 181 SA’ID 04/02  Rp                 10.000
124 183 NUR RODIN 04/02  Rp                             -
125 139 FATIHIN 04/02  Rp                   5.000
126 140 NUR KHOLISIN 04/02  Rp                   8.300
127 143 BAREROH 04/02  Rp                             -
128 187 NUR YASIN 04/02  Rp                 10.000
129 189 A.HADI 04/02  Rp                   5.700
130 144 A.MANAF 04/02  Rp                             -
131 142 FITA M. 04/02  Rp                 21.200
132 193 IHWAN    Rp                 10.000
133 149 HANAFI    Rp                 10.000
134 197 ROMADHON    Rp                             -
135 147 MUHAIMIN    Rp                 15.000
136 196 NUR ROHIM    Rp                   5.000
137 153 YOHI SONURO    Rp                   5.000
138 150 KIP YANTO    Rp                 10.000
139 156 NUR HOZIN    Rp                             -
140 199 TAHMUDI    Rp                   6.200
141 198 SHOLIKHAH    Rp                   2.600
142 202 NUR KHOLIS    Rp                   7.000
143 195 ZAENAL ABIDIN    Rp                             -
144 201 KHUMAEDI    Rp                             -
145 203 SUBAIDI    Rp                   5.000
146 194 ALI MUJIB    Rp                 14.000
147 288 SO'IMAH    Rp                             -
148 280 BASIR    Rp                 66.700
149 279 ANDI    Rp                   5.500
150 200 BAHRUL ULUM    Rp                   5.500
151 204 BADRUDIN    Rp                 10.000
152 132 SAIMAN    Rp                   5.000
153 145 WAHYUDI    Rp                             -
154 231 AMIN SAKAJI    Rp                             -
155 237 ROHMADI    Rp                             -
156 121 BONASIR    Rp                             -
157 130 ABDUL BASIT    Rp                             -
158 126 SUMARI    Rp                   5.000
159 229 ILYAS    Rp                   7.500
160 234 DIYONO    Rp                 10.500
161 235 SUMYATI    Rp                   6.200
162 239 UNTUNG JARI    Rp                   5.000
163 238 BOHAI ROMI    Rp                             -
164 129 SUGKOWO     Rp                   5.000
165 127 AMIN NASIR    Rp                             -
166 232 SODIQIN     Rp                             -
167 128 SANTOSO    Rp                             -
168 131 SUKRON    Rp                             -
169 123 SEHA BUDIN    Rp                             -
170 122 ROSIDIN    Rp                   5.000
171 233 NUR CAHYO    Rp                             -
172 236 MASRUHiN    Rp                   5.000
173 124 DARWATI    Rp                 10.000
174 240 TAMPISAH    Rp                             -
175 271 SHOLIHIN (IM)    Rp                   5.000
176 9452 HARNO    Rp                   3.000
177   ANAH 02/01  Rp                             -
178 8024 AMBAR 02/01  Rp                   4.000
179 7513 ADMINAH 02/01  Rp                   5.000
180 7479 ALPIYAH 02/01  Rp                   5.000
181 8003 NGAHATUN 02/01  Rp                   7.000
182 8018 YAIMAH 02/01  Rp                   5.000
183 7516 NUR AINIYAH 02/01  Rp                   5.000
184 8021 SALAMAH 02/01  Rp                   5.000
185 8007 PUJI 02/01  Rp                   5.000
186 8001 MALEKHAH 02/01  Rp                   2.000
187 7520 BIYATI 02/01  Rp                   5.000
188 8004 ISFAIYAH 02/01  Rp                             -
189 7482 YAMRONI 02/01  Rp                             -
190 7509 IDAN 02/01  Rp                             -
191 8009 NGAHATI 02/01  Rp                   4.000
192 8022 MUPIDAH 02/01  Rp                   3.000
193 8005 NUR APIYAH 02/01  Rp                             -
194 8020 WATIAH 02/01  Rp                   5.000
195 8012 SARITI 02/01  Rp                   3.000
196 8015 KHIKMAH 02/01  Rp                             -
197   SUYONO 02/01  Rp                   5.000
198 8023 ISTIANAH 02/01  Rp                   5.000
199 7511 MUSTIANAH 02/01  Rp                   4.000
200   GHOZALI 02/01  Rp                             -
201 7510 TO'I 02/01  Rp                   5.000
202 7475 UMAYAH 02/01  Rp                   2.000
203 8016 SAIDAH 02/01  Rp                   5.000
204 8008 MUNDUSAH 02/01  Rp                             -
205 8006 MISRIYAH 02/01  Rp                   5.000
206   UTIN 02/01  Rp                   5.000
207 7476 RIBUT 02/01  Rp                   5.000
208 7518 KHURIl 02/01  Rp                   3.000
209 7844 SOREP 02/01  Rp                   5.000
210 8019 PURIDAH 02/01  Rp                   3.000
211 8014 MASUDAH 02/01  Rp                   4.500
212 7481 KARTIYAH 02/01  Rp                   4.000
213 7480 MUSYRIATUN 02/01  Rp                             -
214 8010 RATNA 02/01  Rp                             -
215 7519 DAYAH 02/01  Rp                             -
216   KHAPSOH 02/01  Rp                             -
217 8013 ISTIKOMAH 02/01  Rp                             -
218 7482 WITRI 02/01  Rp                             -
219 7478 KARYANAH 02/01  Rp                             -
220 7515 MUSLEKHAN 02/01  Rp                   5.000
221 7477 UMYANAH 02/01  Rp                             -
222 7474 NIAH 02/01  Rp                             -
223 285 LINTANG 02/01  Rp                   5.000
224   SIHIN    Rp                             -
225   ROANAH    Rp                             -
226   SOPI    Rp                             -
227 7457 SUMIATI 01/01  Rp                   5.000
228 7460 ROMLAH 01/01  Rp                             -
229 7459 SOPIYAH 01/01  Rp                   5.000
230 7456 AROFAH 01/01  Rp                   2.500
231 7782 SRI 01/01  Rp                   3.000
232   HATI SETIAWATI 01/01  Rp                   2.000
233 7455 UZLIFATUL JANAH 01/01  Rp                   3.000
234 7784 SUREP 01/01  Rp                   2.000
235 7454 MARWIYAH 01/01  Rp                   4.000
236 7777 SARIPAH 01/01  Rp                 14.000
237 7783 TINA 01/01  Rp                   3.000
238 7781 ISAH 01/01  Rp                   5.000
239 7778 ATIK 01/01  Rp                   4.000
240 7779 SOLATI 01/01  Rp                             -
241 7776 WATI 01/01  Rp                   4.000
242 7452 INDANAH 01/01  Rp                   4.000
243 7780 ASIH 01/01  Rp                             -
244 7773 PINTIYAH 01/01  Rp                   5.000
245 7764 MUSRNIANA 01/01  Rp                   5.200
246 7772 YANTI 01/01  Rp                   3.600
247 7768 SAKDIYAH 01/01  Rp                   5.000
248 7766 RUMINI 01/01  Rp                   2.000
249 7767 ASPIYAH 01/01  Rp                   7.000
250 7771 WININGSIH 01/01  Rp                   2.000
251 7765 NUR AZIZAH 01/01  Rp                   5.000
252 7770 JANATIN 01/01  Rp                   5.000
253 7762 MANITI 01/01  Rp                   1.600
254 8032 AZIZAH 01/01  Rp                             -
255 7451 BU NARTI 01/01  Rp                   4.000
256 7763 SA'ATI 01/01  Rp                   2.000
257 7774 SIPON 01/01  Rp                   2.000
258 7453 CASLIMAH 01/01  Rp                   3.000
259 8031 MUDRIKAH 01/01  Rp                   2.700
260 8030 KHOTIMAH 01/01  Rp                             -
261 7449 MISTIATUN 01/01  Rp                   5.000
262 8628 ISMANAH 01/01  Rp                   3.000
263 8037 KOPIPAH 01/01  Rp                   2.000
264 7450 KOIMAH 01/01  Rp                   5.000
265 8026 NUR AROPAH 01/01  Rp                 12.000
266 7496 NUR HAYATI 01/01  Rp                   4.000
267 8025 DAIROH 01/01  Rp                   3.000
268 8029 ROHANAH 01/01  Rp                   3.000
269 8036 ANIK 01/01  Rp                             -
270 7494 NASEHAH 01/01  Rp                   5.000
271 7495 MARFUATUN 01/01  Rp                   6.500
272 7493 MUTOHAROH 01/01  Rp                             -
273 8033 IDA 01/01  Rp                             -
274 8034 MISIMAH 01/01  Rp                   5.000
275 7761 YOYOK 01/01  Rp                   4.000
276 7769 KHORIROH 01/01  Rp                   3.000
277 8035 NURYATIN 01/01  Rp                   3.000
278 7775 BU BIDAN ANIS 01/01  Rp                             -
Share on Google Plus

About BLOGER

0 comments:

Total Tayangan